ONZE VACATURES

BOUWMANAGEMENT, bouwprocessen goed geregeld

icon

Eén aanspreekpunt, betrouwbaar, oplossings- en resultaatgericht

Bouwmanagement

Samen werken aan oplossingen

Bouwen of renoveren start met een idee. De bouwmanager is de spil in het proces, van conceptidee naar de uitwerking van een prachtig plan. Goed luisteren, het vertrouwen krijgen en waarmaken, goed kunnen organiseren en regelen is de voorwaarde om het plan te laten slagen. Daarom komen wij met bouwmanagement graag zo snel mogelijk bij u aan tafel, want het concept idee start met het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Met bouwmanagement wordt u door de stappen geloodst die genomen moeten worden en neemt de bouwmanager u mee in het proces. Bij utilitaire werken betrekken we het beheer & onderhoud al in een vroeg stadium, zodat u grip heeft op de exploitatiekosten. Onze bouwmanagers volgen de projectmanagementprincipes van PRINCE 2 en bewaken het proces in alle  fasen volgens de GROTIK methode.

Een goede voorbereiding is het halve werk

De voorbereiding is vaak complex: diverse partijen en verschillende belangen vragen om een deskundige aanpak. Met onze beproefde inzichten begeleidt de bouwmanager tijdens de voorbereidingsfase het proces van contracten opstellen – een goed doordacht contract is noodzakelijk om faalkosten en omissies te voorkomen -, selectie en gunning. Zo start u goed voorbereid het bouwproces.

Uitvoering

Tijdens de uitvoering bewaakt de bouwmanager het bouwproces. Onderdeel is het bewaken van het meer- en minderwerk. De grondslag voor het claimen van meer- en minderwerk kan worden verminderd door de afspraken duidelijk vast te leggen. Tijdens de bouwperiode wordt de bouwkwaliteit verzekerd met directievoering en toezicht.

In gebruik name en vastgoedbeheer

Het inhuizen in de nieuwbouw vergt veel organisatie, coördinatie, sturing en begeleiding. Desgewenst regelen wij dit voor u. Voor een goed vastgoedbeheer betekent het dat de contracten voor installatie, schoonmaak en onderhoud worden geregeld. Wij organiseren dit voor u met beheer en onderhoud. Zo houdt u grip op contracten en kwaliteit.

Wij sturen en coördineren het bouwproces van begin tot eind met
  • Bouwmanagement
  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Aanbestedingsbegeleiding
  • Plantoetsing
  • Directievoering

Waar kunnen wij u mee helpen? Bel of mail ons.

pheidius b.v.|T: 0850492715|E: info@pheidius.nl

Zwartewaterallee 46, 8031 DX Zwolle   |  Rotterdamseweg 402G, 2629 HH Delft