ONZE VACATURES

BOUWBEGELEIDING, kwaliteitsmeesters in de bouw

icon

Kwaliteitsmeesters in de bouw

Bouwbegeleiding

‘Als het maar wordt opgelost’

U gaat een prachtig plan realiseren. De voorbereiding betreft een vrij lange periode waarbij een groot aantal stakeholders zijn betrokken. Dit vergt veel organisatie van de projectmanager. Maar dan is het eindelijk zover, de bouw gaat van start! Een moment om te vieren.
Na de start bouw blijkt vaak dat er problemen optreden of zelfs aan de orde van de dag te zijn. Is de bouwbegeleiding wel goed geregeld? Op elk bouwproject – of het nu nieuwbouw, renovatie of een verhuizing is – is er sturing, toezicht en/of coördinatie nodig. Want waar mensen werken worden nu eenmaal fouten gemaakt en dat is niet erg. Als het maar wordt opgelost! Met onze bouwbegeleiders en proactieve adviseurs bent u verzekerd van bouwkundige kennis en (bij)sturing. Onze bouwkundige opzichters en bouwcoördinators wijzen de betrokken partijen op hun verantwoordelijkheden en de (aantoonbare) kwaliteit die geleverd moet worden. Deze actieve bijdrage met duidelijke communicatie en het bevorderen van een goede onderlinge samenwerking is noodzakelijk om het gewenste resultaat te bereiken.

Reductie van faalkosten met bouwbegeleiding

U als opdrachtgever geeft met bouwbegeleiding prioriteit aan de kwaliteitsbeheersing, de kwaliteitsborging en de samenwerking tussen de betrokken partijen. Door de bouwbegeleider al tijdens de voorbereiding van de uitvoering te betrekken wordt meerwerk voorkomen. Zijn ervaring vanuit vorige projecten is van grote waarde. Faalkosten worden inzichtelijk gemaakt en kunnen aanzienlijk worden verlaagd. Dit is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar komt juist ook ten goede van de kwaliteit van het project en uw imago. Naast de reguliere werkzaamheden wordt tijdens het bouwproces één- of tweewekelijks een bouwkundig rapport opgesteld, hiermee heeft u de nodige management informatie. Onze bouwbegeleiders zijn de kwaliteitsmeesters van de bouw: vakinhoudelijke techneuten, uitstekende organisators en regelaars.

Borgen van planning, budget en kwaliteitsbewaking met
 • Bouwcoördinatie
 • Directievoering
 • Bouwtoezicht
 • Kwaliteitsborging
 • Bouwkundige inspectie
  – Technische inspectie: gericht op het structureel inzichtelijk maken van de bouwkwaliteit, afwijkingen en verbeterpunten tijdens de realisatie van het bouwproject.
  – Organisatorische inspectie: gericht op de organisatie rondom de realisatie van het bouwproject.
 • Vooropnames
 • Opleveringen

 

Waar kunnen wij u mee helpen? Bel of mail ons.

pheidius b.v.|T: 0850492715|E: info@pheidius.nl

Zwartewaterallee 46, 8031 DX Zwolle   |  Rotterdamseweg 402G, 2629 HH Delft