ONZE VACATURES

Voldoen aan contracteisen met verificaties, registraties en keuringen

Kwaliteitsborging bij geïntegreerde contracten

UAV-GC

Bij een geïntegreerde bouworganisatievorm is Design & Construct de meest toegepaste bouworganisatie- en contractvorm. Specifiek hiervoor is de UAV-GC ontwikkeld. De opdrachtnemer – in de meeste gevallen de aannemer – krijgt met deze contractvorm meer taken en meer verantwoordelijkheden.

Wat betekent dit voor het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer?

De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de eisen uit de Overeenkomst (contract) ligt bij de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer beheerst zijn project en dient door middel van verificaties, registraties en keuringen aan te tonen dat aan de eisen uit de Overeenkomst wordt voldaan. Kortom, de vooraf vastgestelde kwaliteit moet na uitvoering worden vastgelegd. Het belangrijkste onderdeel van de projectbeheersing van de Opdrachtnemer is dat hij zelf op tijd afwijkingen signaleert, op tijd passende (corrigerende en/of preventieve) maatregelen neemt en dit hele proces regelmatig evalueert.

Controle op afstand voor de opdrachtgever

De Opdrachtgever kiest (bewust) voor een rol op afstand met minimale inspanning, waarbij er minimale bemoeienis is met de invulling van projectmanagement en kwaliteitsmanagement van de Opdrachtnemer.

Beheersen van de kwaliteit

Om de kwaliteit te kunnen beheersen zijn de volgende stappen nodig;
• Het opstellen van een contractbeheersplan;
• Het uitvoeren van een risicoanalyse inclusief risicodossier en toetsplanning die input vormen voor het toetsplan;
• Het uitvoeren van toetsen.

Overeenkomsten UAV-GC en WKB

De UAV-GC en de WKB hebben overeenkomsten, namelijk het vastleggen van de kwaliteit door vooraf een risicoanalyse uit te voeren en het uitvoeren van toetsen gebaseerd op de risicoanalyse. Voor de toetsen (keuringen in het werk) wordt een keuringsplan opgesteld met de te keuren onderdelen.
In de praktijk blijkt dat veel opdrachtnemers moeite hebben om aan de wettelijke eisen van de UAV-gc te voldoen, het vastleggen van de kwaliteit.  Wij hebben een methode ontwikkeld om opdrachtnemers te helpen met de inrichting van het proces rondom het vastleggen van de kwaliteit.

Vragen over kwaliteitsbeheersing bij geïntegreerde contracten, UAV-GC?

Heeft u in de rol van opdrachtgever of opdrachtnemer vragen over de inrichting van het kwaliteitssysteem om de bouwkwaliteit te beheersen? Dan informeren wij u graag over de benodigde stappen. De methode Kwaliteit Meester is door Pheidius ontwikkeld om de kwaliteit gestructureerd vast te leggen. Wij gaan graag samen met uw team aan de slag om uw organisatie bewust te maken van kwaliteitsbeheersing en hoe de kwaliteit vast te leggen, zodat u voldoet aan de voorwaarden van de UAV-GC.

Waar kunnen wij u mee helpen? Bel of mail ons.

pheidius b.v.|T: 0850492715|E: info@pheidius.nl

Zwartewaterallee 46, 8031 DX Zwolle   |  Rotterdamseweg 402G, 2629 HH Delft