ONZE VACATURES

BEHEER EN ONDERHOUD, inzicht in vastgoedbeheer

icon

NEN 2767 en MJOP voor vastgoedbeheer

Beheer en Onderhoud

Een goed onderhouden pand levert voordelen op, zoals een positieve belevingswaarde, een goede economische waarde, het verlengen van de levensduur, voor een goede bedrijfsvoering. Goed inzicht in de staat van onderhoud van gebouwen begint met een Conditiemeting NEN 2767. Deze wordt gebruikt om een een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te stellen of juist bij te stellen. Een conditiemeting met aanvullend een meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in de kwaliteit en kosten van gebouwen en draagt bij aan een gezond financieel rendement. De gecertificeerde inspecteur van Pheidius adviseert bij het beheer en onderhoud van uw vastgoed.

Conditiemeting NEN 2767

Conditiemeting is een belangrijk instrument voor beheer en onderhoud. Met een Conditiemeting volgens de NEN 2767 wordt op een objectieve en eenduidige wijze de technische kwaliteit van het gebouw en de bijbehorende installaties in kaart gebracht en geregistreerd. Door inzicht te krijgen in de staat van het onderhoud, wat mede bepalend is voor de onderhoudskosten van vastgoed, kan op organisatorisch en beleidsniveau het beheer en onderhoud worden gestuurd.

Op basis van een inspectie op locatie worden de onderstaande zaken geregistreerd en vastgelegd:
– Inventarisatie van bouw en installatiedelen (soort, aantal)
– Conditiemeting van bouw en installatiedelen (kwaliteit d.m.v. een conditiescore)
– Onderbouwing van de conditiescore d.m.v. een gebrekenrapportage met aanduiding risico’s
– Maatregelen met kosten om gebreken te herstellen

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een Conditiemeting NEN 2767 van vastgoed is dè basis voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hiermee krijgt u inzicht in de te verwachten onderhoudskosten voor een bepaalde periode. Met deze informatie kunt u een reservering maken (budgetteren) en sturen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Zo houdt u het beheer en onderhoud van uw vastgoed in de hand.

In een MJOP worden komen de volgende onderwerpen aan bod:
– Per onderdeel de te verwachte planmatige onderhoudsactiviteiten met cyclus en kosten
– Een kostenoverzicht over een bepaalde periode: bijv. 5, 10, 15, 20 jaar of langer
– De (afgesloten) onderhoudscontracten
– De verwerking van de gebreken van de NEN 2767

Operationeel vastgoedbeheer

Naast alle inzichten in de staat van onderhoud en de onderhoudskosten is het ook noodzakelijk om daadwerkelijk uw vastgoed te gaan onderhouden om te blijven voldoen aan het gewenste niveau en risico’s weg te nemen. De geplande onderhoudsactiviteiten moeten natuurlijk ook in uitvoering worden gebracht. Met operationeel vastgoedbeheer kunnen wij een deel van uw activiteiten verzorgen, zoals het goedgekeurde jaarplan in uitvoering uitzetten.

Onderhoudsmanagement en technisch beheer
  • Inspectie NEN 2767
  • Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
  • Operationeel vastgoedbeheer

Waar kunnen wij u mee helpen? Bel of mail ons.

pheidius b.v.|T: 0850492715|E: info@pheidius.nl

Zwartewaterallee 46, 8031 DX Zwolle   |  Rotterdamseweg 402G, 2629 HH Delft