ONZE VACATURES

Bereid u nù al voor!

Richt het bouwproces goed in en doe mee met een proefproject WKB

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Voor wie is deze wet van toepassing?

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, kortweg WKB, zal op 1 januari 2024 samen met de nieuwe Omgevingswet stapsgewijs in werking treden. Deze wet is van toepassing op de gehele keten in de bouwkolom. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bouwwerk, hij legt verantwoording af aan de Opdrachtgever en het bevoegd gezag.

Waarom deze wet?

De wetgever beoogt met de Wet Kwaliteitsborging de kwaliteit van het bouwwerk en de positie van de consument beter te maken. De regering zet al jaren in op verbetering van de kwaliteit van de bouw en de positie van de consument. De verantwoordelijkheden zijn in het huidige stelsel niet goed afgesproken. Met deze wet wordt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteit door bouwbedrijven aangescherpt. De focus verschuift van vooraf toetsen naar het bij oplevering laten zien dat aan de voorschriften is voldaan.

Wat wijzigt er?

Er zijn diverse wijzigingen. Eén van de ingrijpende wijzigingen is de wijziging in het Burgerlijk Wetboek, waarbij de verplichting wordt gesteld om een dossier aan te leveren bij de opdrachtgever. In dit dossier – dat As-Built dossier wordt genoemd (zoals het echt is gebouwd) – wordt aangetoond dat er aan de eisen uit het contract is voldaan. Voor de bouwer betekent dit aan het begin van het (bouw)proces meer werk. Het resultaat: faalkosten zullen, op termijn, gereduceerd kunnen worden. Daarnaast gaat de bouwer niet alleen kwalitatief goed werk afleveren, wat nu ook al gebeurt, maar dit wordt aantoonbaar gemaakt door zaken goed vast te leggen.
Op de website van Bouwend Nederland is uitgebreide informatie te vinden over de wijzigingen, zoals de 5% regeling, de aansprakelijkheid, waar het opleverdossier aan moet voldoen, hoe een externe kwaliteitsborger (verplicht) te kiezen, enzovoorts.

Wie controleert er?

Er wordt een meldingsplicht ingevoerd. De initiatiefnemer van het bouwen zal aan het bevoegd gezag moeten melden welk instrument wordt toegepast en welke externe kwaliteitsborger toeziet op de bouw. Tevens zal de melder een borgingsplan moeten overleggen bij de melding. De melding moet uiterlijk 4 weken voor start bouw worden ingediend. In de praktijk zal het noodzakelijk zijn om veel eerder een kwaliteitsborger in te schakelen, want hij zal het bouwplan moeten beoordelen en een risicobeoordeling en borgingsplan moeten vaststellen.

Doet u mee met een proefproject?

Overal in het land worden proefprojecten gestart om te oefenen, zodat bij aanvang van deze wet bedrijven ingericht zijn om te kunnen voldoen aan de geldende spelregels. Lees hier meer hoe u zich kunt aanmelden voor deze proefprojecten. Door bijtijds te gaan proefdraaien kunt u alvast oefenen. U kunt zich hier aanmelden.
Maar voldoet het bouwproces in uw organisatie al aan de eisen van de Wet kwaliteitsborging?

Bereid u nu al voor!

U kunt zich nú al voorbereiden door met het team op de hoogte te zijn van de wijzigingen en te werken aan het goed vastleggen van de bouwkwaliteit volgens de richtlijnen van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. U voldoet hiermee niet alleen aan de eisen rondom de WKB, u gaat ook structureel werken aan kwaliteitsmanagement in de organisatie.

Vragen over het bouwproces rondom Wet Kwaliteitsborging?

Wij gaan graag met u in gesprek over de inrichting van het bouwproces binnen uw organisatie met betrekking tot de interne kwaliteitsborging. Wij hebben een aanpak ontwikkeld met de praktische methode Kwaliteit Meester om o.a. het As-Built dossier op te bouwen, zodat u dit jaar kunt oefenen met een proefproject. Het bouwproces binnen uw organisatie is dan gereed voor de invoering van de Wet Kwaliteitsborging.

In maart 2020 heeft het televisieprogramma “De Barometer Plus” van RTLZ de opnames gemaakt op een bouwproject in Delft. In onderstaand fragment krijgt u uitleg over de Wet Kwaliteitsborging. 

 

Waar kunnen wij u mee helpen? Bel of mail ons.

pheidius b.v.|T: 0850492715|E: info@pheidius.nl

Zwartewaterallee 46, 8031 DX Zwolle   |  Rotterdamseweg 402G, 2629 HH Delft