ONZE VACATURES

Transformatie voormalige gevangenis tot school voor The British School of Amsterdam

Pheidus verzorgt de bouwbegeleiding met bouwkundig toezicht bij de renovatie en herbestemming met nieuwbouw van de voormalige strafgevangenis (ook wel de koepelgevangenis) naar The British School of Amsterdam (BSA). Wim Seinhorst bouwbegeleiding is de gemandateerd opdrachtgever van Pheidius. BSA is momenteel op drie verschillende plekken in Amsterdam gehuisvest. BSA wil in de toekomst over één gebouw beschikken waarin de verschillende vier scholen (Early Years, Infant, Junior and Senior), nu gehuisvest op drie locaties, samenkomen. Bij voorkeur een gebouw met karakter en historie. Met de aankoop van de voormalige strafgevangenis aan de Havenstraat 6 is deze wens verwezenlijkt. Dit gebouw is ontworpen en gerealiseerd in de periode 1888 tot 1891 naar ontwerp van W.C. Metzelaar, rijksingenieur-architect voor gevangenisgebouwen. 

Ontwerp

Atelier PRO heeft getekend voor het ontwerp, samen met Van Hoogevest Architecten die betrokken is als restauratie-architect en Buro Sant en Co voor het landschapsontwerp. De introverte gevangenis wordt omgetoverd tot een expressieve kinderwereld waar de vier scholen binnen het geheel een eigen plek hebben. Het DNA van The British School wordt leesbaar. Elke school binnen het geheel toont een eigen karakter dat aansluit bij de leeftijdsgroep.
Het programma past niet in het bestaande gebouw, daarom zal er nieuwbouw bij geplaatst moeten worden. De bestaande structuur van het gebouw heeft 4 vleugels. Dit maakt het voor de hand liggend om iedere school een vleugel te geven, zodat elke school bestaat uit een deel oudbouw aangevuld met nieuwbouw. Door iedere school op de begane grond in een eigen vleugel te huisvesten, hebben ze elk een eigen basis en komt de identiteit vanuit het schoolkarakter en de eigenheid van de leeftijdscategorieën.

Bouwbegeleiding met sloopbegeleiding en bouwkundig toezicht

Voor aanvang van de renovatie wordt er eerst een deel gesloopt en het asbest wordt verwijderd. Pas daarna wordt er gestart met de renovatie en de nieuwbouw. Pheidius begeleidt het complete traject met bouwkundig toezicht op de asbestverwijdering, deels sloop en de renovatie/nieuwbouw. De bouwkundig opzichter brengt zijn deskundige kennis van renovatie en monumenten in en adviseert over oplossingen. Al diverse jaren werkt Pheidius zeer prettig samen met Wim Seinhorst bouwbegeleiding, de gemandateerd opdrachtgever van The British School of Amsterdam.

 

Bron: tekst Atelier Pro
Artist impression: Atelier Pro

 

pheidius b.v.|T: 0850492715|E: info@pheidius.nl

Zwartewaterallee 46, 8031 DX Zwolle   |  Rotterdamseweg 402G, 2629 HH Delft