INTERIM PROFESSIONALS

Nieuwbouw van drie zuivelfabrieken, Nederland

Door heel Nederland zijn drie zuivelfabrieken gebouwd. De bouwkundige projectcoördinatoren zijn hier de spil in het proces geweest. Deze mensen hebben de bouwkundige kwaliteit en de planning bewaakt. Zij stemden af met de betrokken partijen en waren hun aanspreekpunt. Zo konden zij bijdragen aan een soepel bouwproces en zorg dragen voor oplevering binnen de gestelde tijd, het budget en conform het ontwerp en de gestelde bouwkwaliteit is de rol van de bouwkundige projectcoördinator geweest.

De contractmanager heeft de contracten gemonitord en let op het het naleven hiervan. Daarnaast heeft hij de diverse overleggen georganiseerd en ziet hij toe op een adequate documentbewaking. De contractmanager is de rechterhand van de constructiemanager geweest. Pheidius heeft met bouwcoördinatie en contractmanagement de nieuwbouw van deze drie zuivelfabrieken in Noord-, Midden en Zuid Nederland begeleid. De eerste zuivelfabriek is februari 2017 opgeleverd, de tweede is medio 2017 opgeleverd. De derde zuivelfabriek was eind december 2018 gereed voor productie en de nazorg is eind maart 2019 afgerond.

pheidius b.v.| Oude Apeldoornseweg 41|7333 NR Apeldoorn |T: 0850492715|E: info@pheidius.nl