INTERIM PROFESSIONALS

146 woningen De Broeckgouw Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam heeft Pheidius de opdracht gegeven voor de bouwbegeleiding met directievoering en toezicht op 146 woningen in het plan De Broeckgouw. Fase 9&10 is de laatste grote bouwfase in de wijk. Centraal binnen deze woonwijk, die is geïnspireerd door de jaren 30, staan de begrippen identiteit, karakter, verbinden en duurzaamheid.

HET BOUWPLAN

Fase 9&10 betreft de realisatie van circa 180 woningen, in drie verschillende segmenten: grondgebonden koopwoningen, GPO-kavels en luxe vrije bouwkavels. De wijk is ruim van opzet en heeft een gevarieerd woningaanbod verdeeld over drie kenmerkende sfeergebieden. Alle woningen in fase 9&10 worden aardgasvrij gerealiseerd. Daarnaast geldt een ruime parkeernorm van circa twee auto’s per woning en is er extra aandacht voor veiligheid in het verkeer.

Pheidius verzorgt de bouwbegeleiding van de grondgebonden koopwoningen met directievoering en toezicht. De koopwoningen bestaan uit 18 woonblokken met in totaal 125 rijwoningen, 16 carréwoningen en 10 2 onder 1 kap woningen.

BOUWBEGELEIDING

Gemeente Edam-Volendam heeft Pheidius gecontracteerd voor fase 9 & 10 met directievoering en het toezicht tot en met de oplevering. Deze wordt eind 2020 verwacht.
De directievoerder – de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever op de bouwplaats – is verantwoordelijk voor het nakomen van de contractuele afspraken, het budget en de projectorganisatie. De toezichthouder richt zich op de kwaliteitsbewaking (inclusief verslaglegging) en controle van onder andere de planning en veiligheid op de bouwplaats zelf. De directievoerder en toezichthouder richten zich op de totale kwaliteitsborging, risicobeheersing, de samenwerking tussen de betrokken partijen en het voorkomen van meerwerk.

Het ontwerptraject is ook door Pheidius begeleid tijdens de uitvoering van fase 7 en 8, waar Pheidius de directievoering en het toezicht heeft verzorgd. De directievoerder was betrokken bij de controle op de ontwerptekeningen en gaf advies over de uitvoering.

pheidius b.v.| Oude Apeldoornseweg 41|7333 NR Apeldoorn |T: 0850492715|E: info@pheidius.nl