ONZE VACATURES

101 woningen De Broeckgouw, Edam-Volendam

Pheidius heeft van gemeente Edam-Volendam opdracht gekregen voor directievoering en toezicht op 101 woningen in het plan De Broeckgouw. Het betreft het deelplan Keetzijde, fase 5 en het deelplan Waterwoningen, fase 7 en 8.

Het bouwplan

De woningen worden in twee fasen gebouwd, de eerste fase betreft 59 woningen, start bouw eerste kwartaal 2017.
In deelplan Keetzijde worden in totaal 88 woningen gerealiseerd, in verschillende segmenten: grondgebonden koopwoningen en grondgebonden huurwoningen. De architect van deze woningen is Kuipers Compagnons.

De Waterwoningen ‘Beatrix’, in drie bouwlagen, zijn een ontwerp van VFO Architects | Urban design b.v. uit Eindhoven.
Het woningtype ‘Beatrix’ overtreft met haar eigenschappen de standaard starterswoning en beschikt over verschillende uitbouw opties en indelingsvarianten om het woongenot verder te vergroten. In de standaard bieden deze woningen al ruim woongenot met een beukmaat van 6 meter breed, een grote achtertuin op het westen met een berging, een ‘voorstraat’ én dakterras met uitzicht over de Waddensingel. De hoekwoningen vallen in het luxe segment en hebben een grotere kavel met bovendien een ruime erker en standaard de uitbouw van de 3e bouwlaag.

Bouwbegeleiding

Pheidius verzorgt voor deze fasen de directievoering en het toezicht tot en met de oplevering. Deze wordt eind voorjaar 2019 verwacht.
De directievoerder – de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever op de bouwplaats – is verantwoordelijk voor het nakomen van de contractuele afspraken, het budget en de projectorganisatie. De toezichthouder richt zich op de kwaliteitsbewaking (inclusief verslaglegging) en controle van onder andere de planning en veiligheid op de bouwplaats zelf. De directievoerder en toezichthouder richten zich op de totale kwaliteitsborging, risicobeheersing, de samenwerking tussen de betrokken partijen en het voorkomen van meerwerk. Voor dit project wordt de functie voor de gemeente Edam-Volendam gecombineerd uitgevoerd.

Naast deze bouwontwikkelingen is een ontwerptraject doorlopen van circa 156 woningen in fase 9 en 10. Tijdens het Voor- Definitief en Technisch Ontwerp is de directievoerder betrokken voor controle op de ontwerptekeningen en geeft hij advies over de uitvoering hiervan. In het najaar van 2018 heeft Pheidius de opdracht voor de directievoering en het toezicht van dit plan gegund gekregen. Begin 2019 is er een start gemaakt met de opdracht.

pheidius b.v.|T: 0850492715|E: info@pheidius.nl

Zwartewaterallee 46, 8031 DX Zwolle   |  Rotterdamseweg 402G, 2629 HH Delft