ONZE VACATURES

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

PHEIDIUS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PHEIDIUS verstrekt. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarnaast verwerken we uw persoonsgegevens voor:

 • Bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Afleveren van diensten bij u;
 • Afhandelen van uw betaling.

We verzamelen persoonsgegevens van:

 • Bezoekers van de website;
 • Medewerkers;
 • Sollicitanten;
 • Klanten, opdrachtgevers, leveranciers.

PHEIDIUS kan de volgende persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij handmatig en/of geautomatiseerd verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Locatiegegevens
 • Factuurgegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP adres
 • Bankrekeningnummer
 • Lijst met contactgegevens van onze klanten/leveranciers via een applicatie
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt, via correspondentie en/of telefonisch.
Waarom Pheidius gegevens nodig heeft

PHEIDIUS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan PHEIDIUS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een gesloten overeenkomst van opdracht voor onze dienstverlening.

Hoe lang Pheidius gegevens bewaart

PHEIDIUS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit houdt in dat wij uw gegevens bewaren totdat onze samenwerking wordt beëindigd of tot 5 jaar na het laatste contact.

Delen met anderen

PHEIDIUS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van PHEIDIUS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. PHEIDIUS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

PHEIDIUS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief er wordt gescoord op de Google zoekresultaatpagina’s. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan PHEIDIUS te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PHEIDIUS heeft hier geen invloed op. PHEIDIUS heeft Google geen toestemming gegeven om via PHEIDIUS verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, of te wijzigen – indien deze niet correct zijn? Of wilt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pheidius? Neem dan contact door een mail te sturen naar info@pheidius.nl. PHEIDIUS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wanneer uw persoonsgegevens niet meer relevant zijn, kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van u beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te versturen per post. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of gegevensoverdracht door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen

PHEIDIUS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PHEIDIUS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien uw meer informatie wenst over de beveiliging van door PHEIDIUS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PHEIDIUS op via info@pheidius.nl.

Contactgegevens Pheidius

Pheidius BV | Zwartewaterallee 46 | 8031 DX | Zwolle | info@Pheidius.nl
Btw. Nr. NL.8514.46.723.B.01 | KVK Nr. 54804000
www.Pheidius.nl is een website van PHEIDIUS BV.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd.

pheidius b.v.|T: 0850492715|E: info@pheidius.nl

Zwartewaterallee 46, 8031 DX Zwolle   |  Rotterdamseweg 402G, 2629 HH Delft