Pheidius B.V. Oude Apeldoornseweg 41, 7333 NR ApeldoornT: 085 - 04 92 715E: info@pheidius.nl
Share on FacebookShare on Twitter Share on Linkedin

Nieuw bij Pheidius: beheer en onderhoudPer januari 2019 is het dienstpakket van Pheidius uitgebreid met Beheer & Onderhoud. Veel van onze opdrachtgevers ontwikkelen en realiseren nieuwbouwprojecten. Door in de initiatieffase een onderhoudsplan op te nemen, krijgt u inzage in de toekomstige onderhoudskosten. Dit wordt ook steeds meer in aanbestedingen gevraagd, met name bij geïntegreerde contracten, waarbij Pheidius u kan ondersteunen.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Conditiemeting NEN 2767
  • Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)
  • Oppervlakteberekeningen NEN 2580
  • Technisch beheer en onderhoud
  • Huisvestingsbegeleiding

Onderhoudskwaliteit in kaart met Conditiemeting NEN 2767

Conditiemeting is een belangrijk instrument voor vastgoedbeheer en vastgoedbeleid. Met een Conditiemeting volgens de NEN 2767 wordt op een objectieve en eenduidige wijze de technische kwaliteit van uw gebouw en bijbehorende installaties vastgelegd.

Met een Conditiemeting krijgt u inzicht in de bouw- en installatiedelen gekwalificeerd met een conditiescore en onderbouwd met gebreken. In de rapportage van de conditiemeting wordt ook een risico-analyse verwerkt, zodat er een goede afweging kan worden gemaakt van de vervolgacties.

Uit de inspectie Conditiemeting volgt:

  • Een inventarisatie van het gebouw of bouwdeel;
  • Een conditiescore per bouw- en installatiedelen;
  • Een onderbouwde gebrekenrapportage met foto’s en aanduiding risico’s;
  • Maatregelen (activiteiten) met kosten om gebreken te herstellen.

Voor de verwerking van de inspectiegegevens volgens NEN 2767 beschikt Pheidius over het programma O-Prognose. U ontvangt een heldere rapportage. Deze wordt met u besproken en aansluitend kunnen wij voor u het meerjarenonderhoudsplan opstellen.

Gespreide kosten met een meerjaren onderhoudsplan

Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) geeft u inzicht in de te verwachten onderhoudskosten van het vastgoed op de korte en lange termijn. Het opzetten van een MJOP vraagt specifieke kennis. De basis voor een MJOP is de Conditiemeting NEN 2767.

Met een MJOP heeft u inzage in de te verwachten kosten en kan de hoogte voor de reservering worden vastgesteld. Naast het financieel overzicht dat u hiermee in handen heeft, biedt het ook een planning van de uit te voeren activiteiten. De financiële planning betreft de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) en de planning van activiteiten wordt opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP).

Pheidius levert een goed leesbaar meerjarenonderhoudsplan die is opgesplitst in onderhoudssoorten zoals: planmatig onderhoud, contractonderhoud en jaarlijks onderhoud. Met een MJOP denken wij actief met u mee: het te verwachten onderhoud wordt vooraf in kaart gebracht en voorkomt dat er reactief wordt gereageerd op gebreken.

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Belt u ons gerust!

< Ga terug