Pheidius B.V. Oude Apeldoornseweg 41, 7333 NR ApeldoornT: 085 - 04 92 715E: info@pheidius.nl
Share on FacebookShare on Twitter Share on Linkedin

Kwaliteitsborging: samen met aannemers naar systeemborgingTijdens een recente bijeenkomst van de Pheidius medewerkers hebben we kennis gedeeld over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de ervaringen op pilot projecten. De invoering van de wet laat nog op zich wachten. De vraag kwam wel op tafel hoe nu verder om te gaan met kwaliteitsborging op de bouw. De discussies over de wet hebben bij de bouwbedrijven en aannemers een verandering in gang gezet. De aannemers zijn zich steeds meer bewust dat kwaliteitsborging en het goed vastleggen daarvan noodzakelijk is. Wij krijgen veel vragen over wat de beste aanpak voor kwaliteitsborging is.

De gedachte achter de wet, maar ook in bijvoorbeeld UAV-gc contracten, is dat de aannemer verantwoordelijk is voor de bouwkwaliteit en dat ook moet aantonen. Dit blijkt een belangrijk en actueel onderwerp te zijn. Volgens de bouwbegeleiders is de kwaliteit op de bouw van een dermate niveau dat dit zeker de aandacht verdient! Processen en verantwoordelijkheden zijn niet altijd even duidelijk en in de uitvoering is het leveren van vakmanschap en goed personeel een grote uitdaging geworden.

Ron van der Plas, Pheidius: samen met bouwbedrijven naar systeemborging

Een goed systeem voor kwaliteitsbewaking is een must!

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat meer dan de helft van de bouwbegeleiders momenteel werken in opdracht van de aannemer. In de rol van bouwcoördinator/supervisor/kwaliteitsmanager dragen zij bij om het niveau van kwaliteitsbewaking naar een hoger niveau te brengen.
In de afgelopen jaren zijn de rollen gewijzigd – opdrachtgevers zijn niet meer verantwoordelijk voor de kwaliteit en architecten hebben eveneens vaak een andere rol toebedeeld gekregen – en is de volledige verantwoordelijkheid (ontwerp en realisatie) voor de uitvoering bij de aannemer neergelegd. Het bouwbedrijf heeft er dus nogal wat taken bij gekregen. De vastlegging van de kwaliteit in het proces en de te gebruiken werkmethodiek blijkt een punt van aandacht te zijn en voor veel aannemers een zoektocht hoe dit op te lossen. Daar komt bij dat door deze contractvormen onze medewerkers ervaren dat de kwaliteit sterk onder druk staat. Hulp van een onafhankelijke deskundige is niet alleen gewenst maar een must!

Kwaliteit leveren en vastleggen, hoe doe je dat?

Vanuit traditioneel denken en met de crisis nog vers in het geheugen vergt deze omslag nogal wat van bouwbedrijven. Pheidius wordt steeds vaker gevraagd voor ondersteuning, om mee te denken en invulling te geven aan het beheersbaar maken van de bouwkwaliteit en voorstellen voor een systeem te doen.

Ron van der Plas, interne medewerker adviseur kwaliteitsborging bouw, heeft samen met collega’s en opdrachtgevers de krachten gebundeld om invulling te geven aan de kwaliteitsplannen. Tijdens deze bureaumiddag gaf hij tekst en uitleg over de ontwikkeling van kwaliteitsborging in aanpak en proces. Hij weet op een enthousiaste wijze de luisteraars mee te nemen, te benoemen welke processtappen nodig zijn en hoe Pheidius invulling geeft met middelen om de kwaliteitsborging handen en voeten te geven. Ron is niet alleen sparringpartner, hij coacht ook opdrachtgevers en de bouwbegeleiders van Pheidius om een hoger kwaliteitslevel te bereiken.

Kwaliteitsborging: samen met aannemers/ bouwbedrijven naar systeemborging

Loopt u ook tegen bepaalde zaken aan met betrekking tot aanpak, kwaliteit en vastlegging hiervan in de bouw? Wilt u hierover van gedachten wisselen? Wij gaan graag met u hierover vrijblijvend in gesprek.

< Ga terug