Pheidius B.V. Oude Apeldoornseweg 41, 7333 NR ApeldoornT: 085 - 04 92 715E: info@pheidius.nl

Kwaliteitsinspecties

Share on FacebookShare on Twitter Share on Linkedin

Kwaliteitsborging met kwaliteitsinspecties

Wanneer projecten worden gerealiseerd op basis van bijvoorbeeld een Design & Build-contract, ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de aannemer. Als opdrachtgever wilt u natuurlijk wel weten of uw project aan de gestelde kwaliteit voldoet. Daarom biedt Pheidius onafhankelijke kwaliteitsinspecties aan.

Effectieve middenweg
Wanneer er geen budget is voor uitgebreide directievoering en/of toezicht, bieden onze kwaliteitsinspecties u een goed alternatief. Hiermee bespaart u de kosten voor structureel toezicht, maar krijgt u toch op regelmatige basis inzicht in de kwaliteit van uw project. Een effectieve middenweg! De kwaliteitsinspecties worden uitgevoerd door onze ervaren toezichthouders / inspecteurs. Eventuele verbeterpunten worden direct besproken met de aannemer(s).

Pheidius biedt twee soorten kwaliteitsinspecties:

  • Technische inspectie: gericht op het structureel inzichtelijk maken van de bouwkwaliteit, afwijkingen en verbeterpunten tijdens de realisatie van het bouwproject.
  • Organisatorische inspectie: gericht op de organisatie rondom de realisatie van het bouwproject.

Onze bouwkundigen werken alle bevindingen uit in een overzichtelijke rapportage, voorzien van foto’s en advies aan de betrokken aannemer(s). Snagstream en/of bouwdossier is de veelgebruikte tool voor de kwaliteitsborging. Aan de hand van de rapportage krijgt u, als opdrachtgever, inzicht in de gerealiseerde kwaliteit, en kunt u hierop sturen. Uiteraard kunt u onze kwaliteitsinspecties ook inzetten als second-opinion of als opleverinspectie.