Pheidius B.V. Oude Apeldoornseweg 41, 7333 NR ApeldoornT: 085 - 04 92 715E: info@pheidius.nl

KwaliteitsDNA

Share on FacebookShare on Twitter Share on Linkedin

KwaliteitsDNA, de Nieuwe Aanpak voor Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging voor het bouwen is steeds noodzakelijker. Bouwbedrijven en opdrachtnemers werken hard om de processen rondom de kwaliteitsborging verder te optimaliseren. Pheidius levert met kwaliteitsDNA een innovatieve bijdrage aan partijen die nu het kwaliteitsmanagement in de bouw verder willen professionaliseren.

Voordelen van professionaliseren kwaliteitsborging
Deze professionaliseringsslag leidt tot een betere samenwerking tussen de bouwpartners, minder bouwfouten, een kortere doorlooptijd, minder juridische afwikkelingen en u kunt zeggen: “we doen het in één keer goed”.

KwaliteitsDNA
De basis van kwaliteitsDNA komt uit het projectmanagement: indelen in processen, opdelen in werkpakketten en benoemen van kwaliteitscriteria. We gebruiken twee processen: werkvoorbereiding én uitvoering. Werkpakketten zijn gebouwelementen volgens NL-SfB zoals buitenwanden, vloeren, daken etc. Door de indeling in processen en werkpakketten wordt de kwaliteitsborging stuurbaar en beheersbaar.

Bij kwaliteitsDNA ligt de focus op
• Gestructureerd en planmatig werken;
• Leveranciers en/of onderaannemers betrekken bij de kwaliteitsborging;
• As-built dossier in het kader van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen;
• Betere informatie overdracht en beheersing;
• Bouwbesluit- en vakkennis.

Implementatie kwaliteitsDNA
Pheidius adviseert en begeleidt (ontwikkelende) aannemers en leveranciers met de nieuwe aanpak volgens het kwaliteitsDNA: het gestructureerd werken aan kwaliteit moet in het DNA gaan zitten, in het DNA van je bedrijf én van je medewerkers. Wij begeleiden het team bij de implementatie van de werkmethodiek.

Toegevoegde waarde van Pheidius bij de implementatie van kwaliteitsDNA:
• Coaching van de medewerkers bij de verandering van de mindset;
• Een werkmethodiek met structuur en processen;
• Op maat ingerichte ict-tools.

Doel
Met coaching van de medewerkers verandert het denken over kwaliteit – de mindset. De medewerkers krijgen meer kennis en inzicht, dit wordt naar een hoger niveau gebracht. De medewerkers zijn met de aangereikte tools en werkmethodieken in staat structuur en processen vast te leggen en gaan optimaal communiceren naar betrokken partijen.

Resultaat
De werkwijze van kwaliteitsDNA sluit naadloos aan bij het principe van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: eisen duidelijk definiëren > risico’s analyseren > validatie van voorbereiding > verificatie van uitvoering > aanleveren van het ‘as-built’ dossier.
Met de implementatie van kwaliteitsDNA bereikt u tevreden medewerkers en klanten.

De Nieuwe Aanpak in de praktijk
Wij gaan graag met u in gesprek over onze aanpak: werken volgens kwaliteitsDNA en de begeleiding in het veranderproces.