Pheidius B.V. Oude Apeldoornseweg 41, 7333 NR ApeldoornT: 085 - 04 92 715E: info@pheidius.nl

Directievoering, bouwtoezicht, opleveringen

Share on FacebookShare on Twitter Share on Linkedin

Werken conform het GOTIK principe

Uw project gaat in uitvoering, eindelijk worden de papieren plannen gerealiseerd! In de realisatiefase gebeuren er vaak veel werkzaamheden tegelijk. Terwijl er buiten al wordt gebouwd, worden er in de bouwkeet nog plannen uitgewerkt, getekend en vastgesteld. Er wordt volgens een strakke planning gebouwd, dus de tijdsdruk is hoog en de spanning neemt toe. Dat kán ten koste gaan van de kwaliteit, al is dat niemands bedoeling. Tijdens deze fase wilt u dat uw project op een goede manier begeleid wordt, en dat uw project gebouwd wordt volgens de gemaakte afspraken. U heeft dus directievoering en bouwtoezicht nodig. Pheidus werkt conform het GOTIK principe, bewaking van Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit.

Eén team met verschillende rollen
Onze directievoerder en de toezichthouder vormen een duo dat elkaar versterkt tijdens de uitvoering van uw bouwproject. De directievoerder – uw vertegenwoordiger en belangenbehartiger op de bouwplaats – is verantwoordelijk voor het nakomen van de contractuele afspraken, het budget en de projectorganisatie. De toezichthouder vult de directievoerder aan met daadwerkelijke kwaliteitsbewaking (inclusief verslaglegging) en controle van onder andere de planning en veiligheid op de bouwplaats zelf. Samen richten ze zich dus op de totale kwaliteitsborging, risicobeheersing, de samenwerking tussen de betrokken partijen en het voorkomen van meerwerk. Eén team, verschillende rollen, verschillende kwaliteiten, maar met dezelfde enthousiaste en proactieve aanpak!

Online bouwdossier
Onderdeel van onze snelle, efficiënte manier van werken is ons online bouwdossier. In dit dossier is alle relevante projectinformatie (tekeningen, rapportages, inspecties) realtime, altijd, overal beschikbaar. Het is een instrument om op een efficiënte manier (samen) te kunnen werken binnen onze bouwprojecten. Tegelijkertijd is het ook hét kanaal voor informatie-uitwisseling tussen de opdrachtgever, de aannemer en Pheidius als adviseur. En daarmee is het online bouwdossier dé tool om te sturen voortgang, resultaat en kwaliteit.

Opleveringen

Tijdens opleveringen kan er voor u als opdrachtgever capaciteitstekort ontstaan en u wilt een  onafhankelijk deskundige die de opleveringen met de toekomstige bewoners of gebruikers gaat verzorgen. De bouwbegeleiders van Pheidius verzorgen voor en namens u de opleveringen. De vooropnames kunnen, wanneer gewenst, ook meegenomen worden.