Pheidius B.V. Oude Apeldoornseweg 41, 7333 NR ApeldoornT: 085 - 04 92 715E: info@pheidius.nl

Projectcommunicatie

Share on FacebookShare on Twitter Share on Linkedin

Bewoners en omgeving informeren met Projectcommunicatie

Projecten bouwkundig realiseren is een vak! Het op tijd informeren van toekomstige bewoners en de omgeving van bouwprojecten is ook belangrijk. Stakeholders worden graag op tijd geïnformeerd. Informatie verstrekken door de juiste toon aan te slaan, voorkomt veel narigheid als irritatie en onbegrip. Zoals de fransen zeggen: “C’est le ton qui fait la musique”.

Leer je stakeholders kennen

Wie zijn er betrokken bij het project en wie is de doelgroep? Door je stakeholders te leren kennen en hen mee te nemen in de plannen en de voortgang, creëer je betrokkenheid en begrip. Betrokkenheid bij het bouwproces en begrip dat het niet altijd gaat, zoals vooraf is gepland.
Denk hierbij aan de uitloop van een project, waardoor een bewoner langer moet wachten op de oplevering; de kap van bomen in de omgeving om ruimte te maken voor de bouw; het op tijd informeren over bouw- en geluidsoverlast. Maar ook informatie over de mooie plannen die gerealiseerd gaan worden en de hernieuwde inrichting van de openbare omgeving, waardoor de leefomgeving voor de komende jaren een genot zal zijn om in te verblijven, bewonersbijeenkomsten bij mijlpalen, een open dag op de bouw.

Met projectcommunicatie een positief beeld en draagvlak creëren

Projectcommunicatie bestaat uit een helder plan van aanpak en de middelen die gebruikt gaan worden om de boodschap te vertellen. Dit kan door inzet van social media, het digitaal of per brief informeren van toekomstige gebruikers/bewoners èn de omgeving en het organiseren van bewonersbijeenkomsten. Doel is om begrip, betrokkenheid, draagvlak en een positief beeld over het bouwproject te realiseren.

Begeleiding bouwprojecten èn projectcommunicatie

Pheidius begeleidt bouwprojecten èn verzorgt de projectcommunicatie. Bouwkwaliteit en transparantie in communicatie gaan hand in hand, zodat u zich kunt focussen op uw core business.