Pheidius B.V. Oude Apeldoornseweg 41, 7333 NR ApeldoornT: 085 - 04 92 715E: info@pheidius.nl

Beheer en onderhoud

Share on FacebookShare on Twitter Share on Linkedin

Onderhoudskwaliteit in kaart met een Conditiemeting NEN 2767

Conditiemeting is een belangrijk instrument voor beheer en onderhoud.
Met een Conditiemeting conform de NEN 2767 wordt op een objectieve een eenduidige wijze de technische kwaliteit van uw gebouw en bijbehorende installaties in kaart gebracht en geregistreerd.
Door inzicht te krijgen in de staat van het onderhoud, wat mede bepalend is voor de onderhoudskosten van uw vastgoed, heeft u een middel om op organisatorisch en beleidsniveau het beheer en onderhoud te sturen.

Op basis van een inspectie op locatie wordt door een gecertificeerde inspecteur de onderstaande zaken geregistreerd en vastgelegd:
– Inventarisatie van bouw en installatiedelen (soort, aantal);
– Conditiemeting van bouw en installatiedelen (kwaliteit d.m.v. een conditiescore);
– Onderbouwing van de conditiescore d.m.v. een gebrekenrapportage met aanduiding risico’s;
– Maatregelen met kosten om gebreken te herstellen.

Gespreide onderhoudskosten met een meerjarenonderhoudsplan
Een Conditiemeting NEN 2767 van uw vastgoed is dè basis voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hiermee krijgt u inzicht in de te verwachten onderhoudskosten voor een bepaalde periode. Met deze informatie kunt u een reservering maken (budgetteren) en sturen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Zo houdt u het beheer en onderhoud van uw vastgoed in de hand.

In een MJOP worden de volgende zaken weergegeven:
– Per onderdeel de te verwachte planmatige onderhoudsactiviteiten met cyclus en kosten;
– Een overzicht over een bepaalde periode: bijv. 5, 10, 15, 20 jaar of langer;
– De (afgesloten) onderhoudscontracten;
– De verwerking van de gebreken van de NEN 2767.

Pheidius adviseert bij het beheer en onderhoud van uw vastgoed.