Transformatie Huis van Bewaring

In Amsterdam vordert de bijzondere transformatie van het voormalige Huis van Bewaring II, een strafgevangenis uit 1890, naar onderwijshuisvesting voor de British School of Amsterdam (BSA). Deze herbestemming is bijzonder, omdat tijdens de oorlog het meisje met het rode haar,...

LEES MEER